Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #2 – Apa itu Pengurusan Kewangan?

Mengurus aktiviti berkaitan operasi seharian

Apa itu pengurusan kewangan? Raymond S. Smidgall (et. al.) dalam buku “Restaurant Financial Basics” kata:

“The process of organizing, analyzing, interpreting, recording, summarizing, and reporting financial information in ways that are meaningful for owners, managers, and other internal users and for lenders, and for other external users.  Also referred to as accounting”

Kata kunci pengurusan kewangan atau accounting – menyusun, menganalisa, mentafsir, merekod, membuat ringkasan, dan melapor maklumat kewangan.  Ia juga bermakna – Perakaunan.

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran

Bagi pengurusan kewangan kedai makan dan restoran, pengurus restoran menggunakan maklumat kewangan untuk mengurus aktiviti berkaitan operasi seharian.  Ia berkait rapat dengan pendapatan dan keuntungan yang diperolehi serta apa dibelanjakan seharian.  Duit keluar dan masuk.

Maklumat kewangan perlu disusun dan meaningful.  Analisis dan interpretasi maklumat ini sangat penting.  Kerana itulah ia perlu direkod, diringkas (summarized) dan dilapor kepada yang memerlukan.  Contohnya, tuan punya kedai makan bagi mengetahui economic health kedai makan dan restoran.

Pengurusan Kewangan vs Bookkeeping

Bookkeeping – kerja-kerja menganalisis dan merekod transaksi kewangan yang spesifik seperti jualan (sales), collection of revenue dan senarai gaji (payroll).  Data-data dari proses bookkeeping kemudian diringkaskan oleh akauntan untuk ditafsir oleh pihak pengurusan.

Bidang-Bidang Perakaunan

Beberapa spelcialized area dalam perakaunan / pengurusan kewangan:

Financial Accounting – keseluruhan proses mewujudkan dan mengguna maklumat perakaunan untuk membuat keputusan dalam bisnes. Deliverables dalam perakaunan ini termasuk penyata kewangan (financial statements) – balance sheet, income (profit & loss), statement of cash flows.

Audit – Juru audit akan menilai sama ada controls/measure atau kawalan bagi mengawal cash dan inventori ada dan efektif. Sistem pengurusan kewangan juga dinilai sama ada maklumat kewang direkod dan dilaporkan dengan betul. laporan kewangan juga dinilai sama ada ianya benar-benar mawakili kedudukan kewangan, operating results, duit masuk dan keluar dan seterusnya prinsip perakaunan digunakan pada setiap masa.

Managerial Accounting – Proses bagi membuat perancangan dengan menggunakan maklumat kewangan – historical dan anggaran kehadapan. Contoh bagi kedai makan: masakan kegemaran yang paling banyak ditempah pelanggan!

 Tax Accounting – Pelan dan penyediaan maklumat kewangan bagi tujuan memfail dan membayar cukai kepada kerajaan.

Leave a comment

Gerbang Bisnes © 2024. All Rights Reserved.

© 2024 Gerbang Bisnes. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates