Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BMC Kedai Makan dan Restoran

P osting kali ini merujuk kepada aplikasi BMC  kedai makan dan restoran.  Bagaimana kita boleh aplikasikan BMC untuk buat model bisnes untuk kedai makan dan restoran. Idea umum ini boleh dikembangkan bersesuaian dengan jenis atau konsep kedai makan yang akan dibangunkan. Contoh, authentic malay cusine, fast food restaurant, kedai tomyam, chinese style dan sebagainya. Sebelum tu.. apa itu model bisnes?…

Read more

BMC Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

B MC cost structure ini menerangkan semua kos-kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan berdasarkan model bisnes yang dirancang. Kesemua aspek untuk membina dan manyampaikan tawaran nilai, mengekalkan perhubungan dengan pelanggan dan seterusnya mahu menjana pendapatan memerlukan kos-kos yang perlu ditanggung. Kos-kos ini boleh dirancang dengan baik sekiranya kita tentukan aspek Key Resources, Key Activities, Key Partners  dan…

Read more

BMC Key Partners

BMC Key Partners / Rakan Niaga

Posting kali ini akan menyentuh tentang BMC Key Partners.   Key partners  merujuk kepada rakan niaga dalam menjalankan perniagaan.  Ia termasuklah rakan kongsi (partner), rangkaian pembekal (suppliers) dan juga pihak ketiga yang kita perlu berurusan dengan kerap dalam bisnes.  Rakan niaga ini penting dalam menjalankan aktiviti bisnes.

Jenis-jenis BMC key partners

Empat jenis key partners:
  1.  Pakatan strategik (strategic alliances) antara entiti perniagaan yang merupakan bukan persaing antara satu sama lain.  Contoh, Telekom Malaysia bekerjasama dengan Huawei untuk menyokong perkhidmatan UniFi.  Antara nya, TM penyedia infrastruktur broadband dan Huawei pula bekalkan peralatan router dan WiFi di rumah.
  2.  Kerjasama strategik di antara pesaing.  Contoh: Malaysia Airlines berkerjasama dengan Emirates dengan berkongsi kod penerbangan dan trafik.
  3. Joint venture (JV) untuk membina perniagaan baru.  Contoh: Kerjasama antara Mazda Corporation, syarikat internasional dengan Bermaz Motor Sdn Bhd di Malaysia.  Kedua syarikat ni mewujudkan syarikat baru Mazda Malaysia sdn Bhd bagi memasarkan kereta Mazda.
  4. Perhubungan di antara pembeli (pemilik bisnes) dan pembekal untuk menjamin kecukupan bekalan.  Ni BMC key partners yang paling simple.  Nak jual barangan kena beli dari pembekal terlebih dulu.  Restoran dengan pembekar di pasar, kedai runcit dengan pemborong dan sebagainya.

Kenapa perlu kepada partners?

Kenapa kita perlukan rakan kongsi dan pembekal ini?  Dah tentulah kita ni tak boleh buat semua benda dalam menjalankan perniagaan. Antaranya kita boleh membina pakatan bagi mengoptimumkan perniagaan, mengurangkan risiko dan mendapatkan lebih sumber bisnes dengan kos yang lebih menguntungkan.

(1) Pengoptimum dan economy of scale

Perkara paling utama adalah mengoptimumkan perniagaan yang dijalankan.   Partners yang paling asal pula adalah sebagai pembeli dan pembekal. Contoh mudah,  gerai makanan membeli mee kuning untuk dijadikan mee goreng.  Mereka tidak perlu membeli tepung dah bahan lain untuk membuat mee kuning tersebut dan seterusnya menyediakan mee goreng yang sedap untuk pelanggan. Bagi konsep economy of scale pula, bila pengilang mee kuning mengeluarkannya dengan lebih banyak untuk lebih banyak kedai makanan, kos mee kuning tersebut akan jadi lebih rendah.

(2) Mengurangkan risiko dan ketidak tentuan

Partnerships juga boleh mengurangkan risiko dalam persekitaran yang begitu kompetetif.  Contoh di sini merujuk kepada teknologi Blu-ray bagi membolehkan video disimpan dengan kualiti lebih tinggi. Pelbagai syarikat elektornik dan pengeluar komputer bekerjasama untuk membina standard atau piawaian yang perlu gunakan bagi teknologi Blu-ray ini.  Mereka bekerjasama dalam membangunkan piawaian, dan dalam masa yang sama bersaing untuk menjual produk Blu-ray mereka. Kerjasa ini membolehkan ketidak tentuan dapat dielakkan jika mereka menggunakan standard yang berlainan.  Bagaimana jika teknologi yang mereka keluarkan tidak digemari kerana orang lebih mengemari Blu-ray yang lebih meluas digunakan?

(3) Mendapatkan sumber 

Hanya sedikit entiti perniagaan yang mempunyai sumber mereka yang tersendiri.  Oleh itu, ianya boleh didapati melalui entiti perniagaan yang lain.  Ini adalah tujuan utama konsep BMC key partners ini. Contoh, pengeluar smartphone seperti Samsung memerlukan chip daripada Qualcomm.  Sistem pengoperasian Android pula dibangunkan oleh Google berasaskan sumber terbuka Linux.

Read more

BMC Key Activities / Aktiviti Bisnes

B uilding block barikutnya iaitu  BMC Key Activities pula menerangkan apa bendanya yang entiti perniagaan perlu buat untuk memastikan model bisnes mereka berjaya. Entiti perniagaan mesti melakukan beberapa aktiviti penting ini untuk membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar.  Sama macam key resources, key activities ini diperlukan untuk membina tawaran nilai, membina dan menyokong perhubungan dengan pelanggan, dan…

Read more

BMC Key Resources / Sumber Perniagaan

B MC Key Resources (sumber utama) merujuk kepada  aset penting atau sumber yang diperlukan untuk memastikan aktiviti bisnes  boleh berjalan. Sumber ini membolehkan entiti perniagaan untuk membina dan menawarkan nilai (value proposition), mensasarkan pasaran kepada segmen pelanggan dan seterusnya menjana pendapatan (earn revenue). Key resources boleh jadi perkara-perkara dalam bentuk fizikal, kewangan, sumber intelek dan juga sumber…

Read more

BMC Revenue Streams / Aliran Pendapatan

B MC revenue streams merujuk kepada  aliran pendapatan yang boleh dijana daripada bisnes.  Ini melibatkan kita untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan bisnes yang dijalankan . BMC mempunyai 2 kategori revenue streams iaitu: Pendapatan daripada pembayaran atas produk dan perkhidmatan dalam satu pembelian atau urus niaga (Transaction revenues resulting from one-time customer payments).…

Read more

BMC Customer Relationships / Perhubungan Pelanggan

B MC Customer relationships merujuk kepada hubungan dengan segmen pelanggan yang diwujudkan oleh  organisasi perniagaan.  Tujuan utama boleh jadi untuk mendapatkan dan mengekalkan (rentention) pelanggan serta meningkatkan jualan (seperti untuk tujuan upsell). Kategori BMC Customer Relationships Berikut merupakan beberapa contoh kategori Customer Relationships: (1) Personal Assistance Personal assistance merujuk kepada interaksi secara langsung dengan pelanggan.  Face-to-face…

Read more

BMC Channels / Saluran Bisnes

B MC Channels atau saluran merujuk  bagaimana organisasi perniagaan jumpa dan berkomunikasi / berhubung bagi menyampaikan tawaran nilai kepada segmen pelanggan. Fungsi channels termasuk: Meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan Membantu pelaggan menilai value proposition organisasi perniagaan / syarikat. Membolehkan pelanggan membeli produk dan perkhidmatan yang mereka mahu. Menyampaikan tawaran nilai kepada…

Read more

BMC Value Propositions / Tawaran Nilai (Bahagian 2)

Mari kita sambung lagi tentang value propositions atau tawaran nilai ini dalam bahagian ke-2.  Bahagian pertama boleh rujuk di sini. (6) Brand / Status Pelanggan kadang kala memandang kepada brand sebagai keutamaan untuk memilih produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.  Sebut sahaja Apple, Samsung dan Huawei - produk tersebut terus dapat dibayangkan dalam kepala.  Pemakaian jam jenama…

Read more

Gerbang Bisnes © 2024. All Rights Reserved.

© 2024 Gerbang Bisnes. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates