Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kedai Makan & Restoran

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #13 – Debit Kredit (Bahagian 5: Penyata Kewangan)

P enyata kewangan (Financial Statements) akan disediakan selepas penyelerasan direkodkan.  Dua jenis penyata kewangan utama: balance sheet (penyata imbangan duga) – menunjukkan keseluruhan aset kedai makan; dan income statement (penyata pendapatan) – menunjukkan perbelanjaan dan pendapatan dalam accounting period. Net income akan ditambah ke owners’ equity account; Net losses akan ditolak dari owners’ equity account sebelum balance sheet disediakan. Mari kita tengok contoh untuk menyediakan penyata kewangan termasuk…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #12 – Debit Kredit (Bahagian 4: Kira Pendapatan Perniagaan)

M ari kita kira pendapatan perniagaan yang kita jalankan.  Pengiraan pendapatan perlu dilakukan untuk kita tahu untung/rugi kedai makan.  Secara umum, revenue harus melebihi  expenses untuk dapat keuntungan. Bila keuntungan (profit) dijana, owners’ equity akan bertambah – revenue dan expenses account akan ditutup masuk ke dalam owners’ equity account bila tempoh perakaunan berakhir, atau dibawa ke hadapan.  Revenue and expenses account…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #11 – Debit Kredit (Bahagian 3: Trial Balance)

F uh dulu dengar je kawan-kawan perdagangan pasal  imbangan duga ( Trial Balance) ni hehe.. skali sekarang kena belajar!  OK! Imbangan duga ni bertujuan untuk menyenaraikan kesemua akaun dengan  debit and credit balances. Ia selalunya disediakan pada penghujung / penamat accounting period dan merupakan langkah pertama bagi menjana penyata kewangan (financial statements).  Imbangan duga bagi akaun dikatakan…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #10 – Debit Kredit (Bahagian 2: Baki Akaun)

B agi menentukan baki akuan, kedua debit dan kredit perlu dijumlahkan,  jumlah yang lebih besar kemudian ditolak dari yang lebih kecil.  Akaun dikatakan  sebagai mempunyai “baki debit atau debit balance” jika jumlah keseluruhan debit melebihi jumlah kredit. Sebaliknya baki akaun dikatakan sebagai “baki kredit atau credit balance” jika jumlah keseluruhan kredit melebihi jumlah keseluruhan…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #8 – Jenis-jenis Akaun

A da beberapa jenis akaun bagi merekodkan transaksi perniagaan.  Jenis-jenis akaun termasuk:   (1) Akaun Aset (2) Akaun Liabiliti (3) Akaun Ekuiti Pemilik Tiga jenis akaun ini kemudiannya melibatkan pelbagai transaksi yang perlu direkodkan. Akaun T Akaun bertujuan untuk merekod pertambahan atau penurunan jumlah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.  Kaedah merekodkan transaksi ini dia namakan “Akaun T“.  Orang putih…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #7 – Hubungan Pendapatan dan Perbelanjaan dengan Ekuiti Pemilik

O rang berniaga salah satu tujuannya adalah untuk menjana pendapatan.  Dalam masa yang sama,  perbelanjaan turut berlaku dalam masa yang sama .   Contoh mudah kedai makan dan restoran adalah perbelanjaan bahan-bahan mentah bagi penyediaan makanan untuk jualan.  Pendapatan terhasil dari makanan yang disediakan.  Wang tunai dan modal pemilik pula akan bertambah bila perniagaan menjana keuntungan. OK!…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #6 – Accounting Equation

A ntara aspek yang penting dalam accounting equation adalah aset, ekuiti dan liabiliti.  Dengan aset, ekuiti dan liabiliti ini, accounting equation  yang paling asas  menerangkan apa yang restoran miliki dan apa yang melibatkan pinjaman atau hutang. Aset, Liabiliti dan Ekuiti Aset dalam perniagaan kedai makan dan restoran termasuk wang tunai, account receivable, barangan, tanah, bangunan, inventori makanan dan minuman dan…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #5 – Transaksi Perniagaan

T ransaksi perniagaan ada dua (2) jenis iaitu yang melibatkan pertukaran wang tunai (cash).  Satu lagi tidak melibatkan wang tunai. Transaksi Perniagaan Tunai Transaksi bisnes(business transactions) kedai makan dan restoran melibatkan setiap pertukaran tunai apabila kita membeli barangan dari pembekal.  Begitu juga pembayaran oleh pelanggan terhadap makanan dan minuman yang dipesan. Transaksi Tanpa Wang Tunai Transaksi yang…

Read more

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #4 – GAAPs

G enerally Accepted Accounting Principles (GAAPs) merupakan piawaian yang diguna pakai dalam perakauan / pengurusan kewangan.  Ia bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam prosidur dan teknik yang digunakan dalam menyediakan penyata kewangan. Konsep GAAPs Konsep yang digunapakai dalam GAAPs temasuk: Business Entity Historical Cost Going Concern Periodicity Expenses matched revenues …

Read more

© 2024 Gerbang Bisnes. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates